Jednotky řady UF-I30

Jsou určeny pro dodatečné zabudování do strojů a zařízení kde je žádoucí spojitě nebo krokově regulovat otáčky asynchronního motoru případně motorů.

Jednotka UF-I30 nám dává možnost získat mnoho výhod při přestavbě systému s přímým pohonem motorů. Základní výhoda je spojitá regulace otáček dálkovým ovládáním přímo z ovládacího panelu. Obsluha řídí plynule otáčky motoru v nastaveném rozsahu, který může dosahovat až 10-200% jmenovitých otáček.

Při napojení jednotky UF-I30 do hierarchie celého ovládacího systému je možné otáčky motoru řídit automaticky nadřazeným řídícím systémem.

Dalšími přednostmi tohoto řešení jsou také rozběhy motorů, zabudované ochranné funkce a snížení mechanického opotřebení navazujících zařízení. Kromě možných úspor energie (podle aplikace až 70 %) vznikají také úspory nákladů. Proto je zařazování měničů frekvence i v nových oblastech použití mimořádně atraktivní a často také nezbytné. Jako příklady mohou sloužit aplikace s náhradou škrticích ventilů u čerpadlových zařízení nebo náhrada mechanicky nastavitelných převodů v dopravní technice. Podobně je to u strojních zařízení jako pily a vrtačky kde se s výhodou nahrazuje složité nastavení převodů typu kaskádové řemenice nebo variátoru.

Jednotky UF-I30

V neposlední řadě se měničem frekvence nahrazuje dodnes často používaný způsob rozběhu asynchronních motorů přepínáním hvězda / trojúhelník.

Jedinou jednotkou UF­I30 je možno řídit více samostatných motorů, nutné je pouze správně dimenzovat výkon jednotky dle počtu a jmenovitých proudů jednotlivých motorů. Toto řešení se často používá u zařízení typu dopravníky, kde je použito více propojených pohonů.

Příklady aplikací

Jednotky řady UF-I30

1. Plynulá regulace rychlosti pilového pásu, nastavení potenciometrem přímo z řídícího panelu. Toto řešení je vhodné jako náhrada původního řešení s variátorem nebo s dvourychlostním motorem. Vhodné pro řezání měkkých hliníkových slitin nebo tvrdých nerezových ocelí.

Jednotky řady UF-I30

2. Plynulá regulace rychlosti kotouče u kotoučových pil. Vhodné pro řezání materiálů rozdílné tvrdosti. Požadovanou rychlost kotouče obsluha nastavuje přímo z ovládacího pultu.

Jednotky řady UF-I30

3. Více-kroková nebo plynulá regulace rychlosti válečkových, pásových nebo řetězových dopravníků. Vhodné pro zrychlení pohybu materiálu na vzdálený přesun nebo naopak zpomalení při založení materiálu do pracovního prostoru např. pásové pily.

Jednotky řady UF-I30

4. Více-kroková nebo plynulá regulace otáček vrtačky nebo frézy pro nastavení optimální obvodové rychlosti nástroje s ohledem na tvrdost materiálu. Správné nastavení otáček má vliv na kvalitu opracovaného povrchu ale taky na životnost nástroje samotného.

Jednotky řady UF-I30

5. Řízení tlaku u vodních čerpadel. Vestavný PID regulátor může udržovat konstantní tlak bez použití dalších řídících jednotek (PLC).

Kontaktní formulář