ADS Technologies

Společnost ADS Technologies s.r.o. byla založena v roce 2014, po předchozím dlouholetém působení zakladatelů firmy v oboru průmyslové automatizace. V následujících odstavcích se dozvíte pár důležitých informací o nás a naší činnosti.

Zaměření společnosti:

 • vývoj a výroba jednoúčelových strojů a zařízení
 • vývoj a výroba zkušebních zařízení
 • nasazení řídicích systémů do nových i stávajících výrobních zařízení
 • rekonstrukce
 • rozšíření starších strojů a technologických celků.
Elektrické regulované pohony
Komplexní dodávky elektrického zařízení
CE European Community logo background illustration

V tomto oboru firma získala mnoho cenných zkušeností při různých aplikacích a provádí práce od návrhu řešení pro daný případ, přes výrobu rozvaděčů, provozní rozvody, až po programové vybavení a konečnou dokumentaci s návodem pro obsluhu a údržbu. Samozřejmostí je zajištění projektové dokumentace, výchozí revize elektro, prohlášení o shodě a zkoušky EMC.

Realizujeme také rekonstrukce strojů a zařízení, jejichž řídící systém již nelze opravovat nebo nelze upravit řídící program, případně nevyhovuje dnešním požadavkům.

Během našeho působení jsme řešili úlohy spojené s:

 • problematikou regulace teplot
 • snímání tlaku a podtlaku
 • řízení
 • dávkování a vážení materiálu
 • ovládání servomotorů
 • snímání množství materiálu v zásobnících ultrazvukem
 • snímání hladiny optickými a ultrazvukovými snímači
 • bezobslužné řízení čerpadel se samočinným přepnutím na jiný zdroj při výpadku hlavního napájení
 • řízení otáček přetlakových ventilátorů
 • řízení otáček a krokování pásových a válečkových dopravníků
 • měření polohy absolutně nebo relativně
 • řízení asynchronních motorů
 • vizualizace technologických procesů
Opravy a modernizace elektrických zařízení
Komplexní dodávky elektrického zařízení

Od založení se naše společnost zabývá průmyslovou automatizací zejména v následujících oborech:

 • měření a regulace
 • řízení strojů a technologií
 • řízení polohy a motion control
 • systémová integrace v oblasti označování výroby
 • systémy human machine interface

Pro své zákazníky poskytujeme dále popsané komplexní služby:

 • poradenství v elektronice a elektrotechnice
 • projekční služby v elektrotechnice
 • realizace elektrozařízení (dodávky rozvaděčů, montáže)
 • zprovoznění zařízení, zhotovení programového vybavení

Kontaktní formulář