Průmyslová automatizace

Automatizací rozumíme použití určitých řídících systémů k řízení procesů a zařízení. Z industrializačního hlediska jde o proces, který následuje po mechanizaci. Nepleťte si ale mechanizaci a automatizaci – nejedná se o to samé.

Automatizace

Pokud mluvíme o automatizaci, myslíme tím snížení potřeby přítomnosti člověka při vykonávání určité práce. V případě mechanizace se jedná o poskytnutí různých zařízení, která lidem usnadňují práci – nikoli nahrazení lidského faktoru při práci. Zda-li dojde až k tomu, že člověk je vyřazen z určitého procesu, nastává tzv. komplexní automatizace. Tento typ automatizace se zdá v praxi ale jako neuskutečnitelný.

Komplexní dodávky elektrického zařízení

Komplexní dodávky elektrického zařízení

Nabízíme komplexní dodávky a montáže elektrických zařízení pro průmyslovou automatizaci. Naší předností jsou zkušenosti a schopnost zajistit komplexnost dodávky zahrnující výrobu, kvalifikované seřízení…

Oblast projekce a dokumentace

Projekce, dokumentace

V oblasti projekčních činností, managementu a tvorby dokumentace nabízíme komplexní zpracování projektů a dodávky elektrických zařízení pro široké spektrum technologií v různých oborech průmyslu a výrobních procesů. V projekční činnosti jsme…

Software plc a hmi

Software plc a hmi

Aplikační programátor řeší komplexní zpracování technologického programu, který je v rámci zkoušek odladěn a zprovozněn. V zákaznických aplikacích většinou řídící systémy PLC kooperují s dalšími řídícími obvody a pohony. Díky vysoké flexibilitě našich…

Elektrické regulované pohony

Elektrické regulované pohony

Řešíme kompletní návrhy elektropohonů podle požadavků dané aplikace včetně analýzy regulace, tvorby software, nastavení parametrů měničů a odladění s technologií. Časté použití nových certifikovaných bezpečnostních…

Opravy a modernizace elektrických zařízení

Opravy a modernizace elektrického zařízení

Dle požadavku nabízíme a provádíme opravy a modernizace elektrických zařízení technologických celků pro stroje a strojní zařízení, výrobní linky a jiné…

CE European Community logo background illustration

Bezpečnost a certifikace strojních zařízení

Dle Nařízení vlády č. 378/2001Sb. (Směrnice Rady 89/655/EHS) musí provozovaná zařízení splňovat základní požadavky na bezpečný provoz. Jednotlivé případy řešíme…