Emergency button

Bezpečnost a certifikace strojních zařízení

Dle Nařízení vlády č. 378/2001Sb. (Směrnice Rady 89/655/EHS) musí provozovaná zařízení splňovat základní požadavky na bezpečný provoz.

Řešíme:

  • Zpracování dokumentace současného stavu
  • Bezpečné přivádění a odvádění všech energii
  • Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením
  • Umístění dostatečného počtu ovladačů mimo nebezpečné prostory
  • Vybavení přístroji pro nouzové funkce podle druhu rizika
  • vybavení odpovídajícími přístroji pro spolehlivé odpojení

Individuální řešení:

  • Posouzení / hodnocení strojního zařízení s požadavky Nařízení vlády.
  • Výsledkem je protokol s návrhem opatření ke snížení rizika – „Protokol o posouzení strojního zařízení“
  • Zpracování projektu realizace v rozsahu dle rozhodnutí zákazníka
  • Realizace opatření ke snížení rizika
CE European Community logo background illustration

Kontaktní formulář