Elektrické regulované pohony

Zabýváme se kompletními návrhy elektropohonů podle požadavků dané aplikace včetně:

 • analýzy regulace
 • tvorby software
 • nastavení parametrů měničů
 • odladění s technologií.
Elektrické regulované pohony
Konkurenční výhody ADS Technologies

Používáme certifikované bezpečnostní funkce

Časté použití nových certifikovaných bezpečnostních funkcí je vyžadováno z důvodů přísnějších legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti strojních zařízení i v oblasti technologie regulovaných pohonů.

Konkurenční výhody ADS Technologies

Řešíme veškeré úkony při aplikaci elektrických pohonů

Nabízíme řešení veškerých úloh souvisejících s aplikací elektrických pohonů v mechanizaci a automatizaci výroby. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis. Naši specialisté mají zkušenosti s nasazováním elektrických pohonů v široké oblasti technologických celků. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis aplikace s elektrickými pohony.

Konkurenční výhody ADS Technologies

Rekonstruujeme starší zařízení pro maximální spolehlivost strojů

V případě rekonstrukce starších zařízení je navržena mechanická úprava podle odlišných montážních rozměrů nových motorů. V mnoha případech nahrazujeme nespolehlivé mechanické vazby vazbami elektronickými s využitím synchronizovaných pohonů.

Nabízíme následující činnosti pro aplikace:

 • Zpracování analýzy dané úlohy
 • Navržení vhodného pohonu včetně všech souvisejících komponentů silové části pohonu
 • Navržení vhodného způsobu řízení pohonu
 • Navržení vhodného způsobu komunikace mezi pohony samotnými a mezi pohony a řídicím systémem
 • Zpracování projektu pohonu
 • Vývoj aplikačního software implementovaného v samotných pohonech (regulační, synchronizační algoritmus …)
 • Dodávka jednotlivých navržených komponent včetně montáže a oživení
Elektrické regulované pohony
Komplexní dodávky elektrického zařízení

Uvedení pohonu do činnosti u zákazníka:

 • Instalace a zapojení pohonu a všech souvisejících komponentů
 • Kontrola a základní naladění pohonů (identifikace motoru, proudový a otáčkový regulátor)
 • Parametrizace a nastavení řídicích a technologických hodnot pohonu (omezení momentu, rampy, teplotní parametry, přetížení, komunikace)
 • Zkoušky pohonu z lokálního pracoviště – reakce pohonu na povely, zkoušky aplikačního software
 • Zakomponování pohonu do celku automatizace dle projektu
 • Kompletní diagnostika a sledování chování pohonu „online“, jak lokálně, tak dálkovým přístupem
 • Poskytnutí plného servisu

Kontaktní formulář
Elektrické regulované pohony
Komplexní dodávky elektrického zařízení