Opravy a modernizace elektrických zařízení

Opravy a modernizace elektrických zařízení

Modernizace řídicích systémů vede:

 • k snížení počtu neplánovaných výpadků výroby
 • k poklesu finančních a časových nároků na údržbu.
 • k zvýšení dostupnosti náhradních dílů i kvalitu výroby
 • k rozšíření možnosti dalšího rozvoje systému s ochranou vložených investic
 • k optimalizaci přístupu k integrovaným automatizačním funkcím

Při realizaci zakázky tohoto typu se zaměřujeme na výběr vhodného řídicího systému se zaručenou podporou výrobce, dále na detailní analýzu stávajícího systému, převod softwaru se zachováním všech klíčových funkcí a parametrů, na minimalizaci doby odstávky výroby a také na plynulý nájezd nového systému.

Dle požadavku nabízíme a provádíme opravy a modernizace elektrických zařízení technologických celků pro stroje a strojní zařízení, výrobní linky a jiné. Tyto služby nabízíme v rámci oprav a modernizací, nebo samostatně pouze pro elektrická zařízení a řídící systémy.

Potřeba povýšení řídícího systému

Řídicí systémy mnohých nákladných technologických celků a zařízení morálně i fyzicky zastarávají, ačkoliv vlastní technologie je schopna provozu po dobu několika desítek let. Postupem času dochází ke snížení dostupnosti náhradních dílů a k omezení integračních schopností. Tyto faktory vyvolávají potřebu povýšení řídicího systému.

Kontaktní formulář
Opravy a modernizace elektrických zařízení

Řešíme:

 • Zpracování dokumentace současného stavu
 • Bezpečnost strojů a strojních zařízení
 • Zpracování dokumentace projektu opravy nebo modernizace
 • Software PLC a pohonů pro projekty oprav nebo modernizací
 • Vizualizace technologických procesů
 • Certifikace, ES prohlášení o shodě
Opravy a modernizace elektrických zařízení

Provádíme:

 • Rekonstrukci nebo výměnu rozvaděčů, pultů a rozvodnic
 • Výměnu zastaralých řídících systémů PLC
 • Úpravy a doplnění stávajících software PLC včetně vizualizace
 • Výměnu stávajících pohonů včetně řízení a SW
 • Výměnu a doplnění prvků elektrovýzbroje (čidla, spínače, snímače aj.)
 • Výměnu kabeláže