Oblast projekce a dokumentace

Oblast projekce a dokumentace

Konkurenční výhody ADS Technologies

Komplexní zpracování projektů

V oblasti projekce a dokumentace, managementu a tvorby dokumentace nabízíme komplexní zpracování projektů a dodávky elektrických zařízení pro široké spektrum technologií v různých oborech průmyslu a výrobních procesů.

Konkurenční výhody ADS Technologies

Projekty na míru včřídícího systému

V projekční činnosti jsme schopni navrhnout ideální řešení zahrnující požadavky zákazníka včetně návrhu řídícího systému, způsobu měření a regulace, pohonů s prvky elektrovýzbroje pro automatizaci technologických procesů.

Konkurenční výhody ADS Technologies

Dokumentace dle platných norem

Dokumentace je zpracována především v CAE/CAD systémech EPLAN, AutoCAD, textová část následně v programech MS-Office. Všechny části dokumentace jsou zpracovávány dle platných legislativních předpisů a technických norem ČSN (EN, IEC).

Do rozsahu prováděných projekčních činností je jako základ

zahrnuto vypracování koncepčního návrhu:

  • technologického zařízení
  • elektrotechnických zařízení
  • zařízení měření
  • řízení technologických a jiných procesů.
Elektronické schéma

Koncepční návrh je dále rozpracováván a upřesňován až do podoby detailního řešení vhodného pro potřeby výroby a montáže v místě stavby.

Struktura projektu je volena podle rozsahu a funkce zařízení; členění projektu sleduje dodavatelský model, avšak vždy s přihlédnutím k požadavkům zákazníka, pro kterého je dokumentace vytvářena.

Naše projekce a dokumentace zahrnuje:

  • projekt
  • komentovaný kód programů
  • příručku pro obsluhu a údržbu
  • standardní dokumentaci řídicích systémů
  • další speciální dokumentaci

Tato dokumentace umožňuje zákazníkovi běžný provozní servis dodávaných zařízení a zajišťuje možnost bezproblémového rozšiřování a modernizace stávající aplikace.

Oblast projekce a dokumentace

Kontaktní formulář