Elektrické regulované pohony

Nabízíme řešení veškerých úloh souvisejících s aplikací elektrických pohonů v mechanizaci a automatizaci výroby. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis. Naši specialisté mají zkušenosti s nasazováním elektrických pohonů jak pro jednoduché, tak i velmi složité úlohy. Poskytujeme komplexní služby od návrhu až po dodávku a servis aplikace s elektrickými pohony.

Řešíme kompletní návrhy elektropohonů podle požadavků dané aplikace včetně analýzy regulace, tvorby software, nastavení parametrů měničů a odladění s technologií. Časté použití nových certifikovaných bezpečnostních funkcí je vyžadováno z důvodů přísnějších legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti strojních zařízení i v oblasti technologie regulovaných pohonů. V případě rekonstrukce starších zařízení je navržena mechanická úprava podle odlišných montážních rozměrů nových motorů. V mnoha případech nahrazujeme nespolehlivé mechanické vazby vazbami elektronickými s využitím synchronizovaných pohonů.

  ADS techologies

  Nabízíme následující činnosti pro aplikace:

  • Zpracování analýzy dané úlohy
  • Navržení vhodného pohonu včetně všech souvisejících komponentů
   silové části pohonu
  • Navržení vhodného způsobu řízení pohonu
  • Navržení vhodného způsobu  komunikace mezi pohony samotnými a mezi pohony a řídicím systémem
  • Zpracování projektu pohonu
  • Vývoj aplikačního software implementovaného v samotných pohonech (regulační, synchronizační algoritmus …)
  • Dodávka jednotlivých navržených komponent včetně montáže a oživení
   • Uvedení pohonu do činnosti u zákazníka:
   • Instalace a zapojení pohonu a všech souvisejících komponentů
   • Kontrola a základní naladění pohonů (identifikace motoru, proudový a otáčkový regulátor)
   • Parametrizace a nastavení řídicích a technologických hodnot pohonu (omezení momentu, rampy, teplotní parametry, přetížení, komunikace ….)
   • Zkoušky pohonu z lokálního pracoviště – reakce pohonu na povely, zkoušky aplikačního software
   • Zakomponování pohonu do celku automatizace dle projektu
   • Kompletní diagnostika a sledování chování pohonu „online“ jak lokálně tak dálkovým přístupem
  • Servis na regulované pohony firmy SIEMENS