Komplexní dodávky elektrického zařízení

Společnost ADS Technologies s.r.o. nabízí komplexní dodávky a montáže elektrických zařízení pro průmyslovou automatizaci. Naší předností jsou zkušenosti a schopnost zajistit komplexnost dodávky zahrnující výrobu, kvalifikované seřízení technologických funkcí, montáž u zákazníka a kvalitní servisní služby během provozu zařízení. V rámci dodávky mohou být navrženy a vyrobeny i speciální atypické komponenty elektrozařízení (řídící elektronika, ovládací pulty a rozhraní HMI, rozvaděče na míru apod.). Produkce je orientována zejména na kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníka. Maximální kvalita dílenského zpracování je pro nás hlavní prioritou.

Výroba elektrického zařízení začíná osazením rozvaděčů včetně vnitřního vybavení a naprogramování. Na míru vyrobené rozvaděče jsou určené pro řízení strojů, technologických linek nebo pro distribuci energie např. v záložních agregátech výroby elektrické energie.

  ADS techologies
  ADS techologies

  Navrhujeme rozvaděče pro celou řadu elektronických systémů, pro elektromontáže a výstavbu slaboproudých i silnoproudých rozvodů, pro řízené pohony motorů výrobních linek, čerpadel a ventilátorů, atd.

  Tyto rozvaděče jsou primárně určené pro řízení a napájení pracovních strojů a menších technologických linek. Příkladem můžou být obráběcí a tvářecí stroje, stroje pro zpracování surovin (potraviny, plasty, papír, dřevo, nerostné suroviny), jeřáby, navijáky, průmyslové linky (mrazící, balící, třídící linky atd.).

  Máme širké zkušenosti a realizujeme s přístroji těchto výrobců: Siemens, Schneider Electric, EATON, ABB, Rockwell, OEZ.

  Provádíme konečnou montáž zařízení u zákazníka včetně elektroinstalace, seřízení, uvedení do provozu. Zajišťujeme zkušební provoz a vyškolení obsluhy. Součástí je i řádně provedená revize daného zařízení. Pro všechny tyto činnosti máme odpovídající oprávnění ITI.

  Zařízení projektujeme dle platných nařízení vlády a příslušných norem (NV176/2008, ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN ISO 13855, ČSN EN ISO 12100, …). Výrobní technologie je vždy dle své povahy a stupně nebezpečnosti doplněna o bezpečnostní prvky zaručující bezpečnost obsluhy a údržby (optické závory či scanery, bezpečnostní spínače a zámky, nouzové stopy, krytování, zábrany, atd.). Již ve stádiu návrhu technologie se provádí analýza bezpečnostních rizik, ze které vyplynou příslušná bezpečnostní opatření.