Pro průmyslovou automatizaci nabízíme komplexní dodávky a montáže elektrických zařízení.

 

Mezi naše přednosti řadíme:

 • zkušenosti a schopnost zajistit komplexnost dodávky zahrnující výrobu,
 • kvalifikované seřízení technologických funkcí
 • montáž u zákazníka
 • kvalitní servisní služby během provozu zařízení

V rámci komplexní dodávky elektrických zařízení mohou být navrženy a vyrobeny i speciální atypické komponenty elektrozařízení (řídící elektronika, ovládací pulty a rozhraní HMI, rozvaděče na míru apod.)

Na základě námi vypracované projektové dokumentace nebo dle zadání přímo od zákazníka vyrábíme kompletní rozvaděče, ovládací pulty a další vybavení včetně veškerého značení přístrojů, vodičů, kabelů atd.

Komplexní dodávky elektrického zařízení
Komplexní dodávky elektrického zařízení

Vyrábíme rozvaděče pro:

 • celou řadu elektronických systémů
 • elektromontáže
 • výstavbu slaboproudých i silnoproudých rozvodů
 • řízené pohony motorů výrobních linek, čerpadel a ventilátorů
Komplexní dodávky elektrického zařízení

Kontaktní formulář
Konkurenční výhody ADS Technologies

Řízení a napájení strojů a technologických linek

Další typy rozvaděčů jsou určené pro řízení a napájení pracovních strojů a menších technologických linek. Příkladem můžou být obráběcí a tvářecí stroje, stroje pro zpracování surovin (kovy, plasty, dřevo, papír, potraviny), jeřáby, navijáky, průmyslové linky.

Konkurenční výhody ADS Technologies

Osazení rozvaděčů el. řídícími systémy

Rozvaděče jsou běžně osazeny elektronickými řídícími systémy (PLC), spínací a jistící technikou, frekvenčními měniči (FVD), softstartery, zdroji, bezpečnostními moduly, dotykovými panely atd.

Konkurenční výhody ADS Technologies

Analýza bezpečnostních rizik v návrhu technologie

Již ve stádiu návrhu technologie se provádí analýza bezpečnostních rizik, ze které vyplynou příslušná bezpečnostní opatření.

Konkurenční výhody ADS Technologies

Montáž zařízení vč. uvedení do provozu

Provádíme konečnou montáž zařízení u zákazníka včetně elektroinstalace, seřízení, uvedení do provozu. Zajišťujeme zkušební provoz a vyškolení obsluhy. Součástí je i řádně provedená revize daného zařízení. Pro všechny tyto činnosti máme odpovídající oprávnění ITI.

Komplexní dodávky elektrického zařízení

Zařízení projektujeme dle platných nařízení vlády a příslušných norem:

 • NV176/2008
 • ČSN EN ISO 13849-1
 • ČSN EN ISO 13855
 • ČSN EN ISO 12100
Komplexní dodávky elektrického zařízení

Výrobní technologie je vždy dle své povahy a stupně nebezpečnosti doplněna o:

 • optické závory či scannery
 • bezpečnostní spínače a zámky
 • nouzové stopy
 • krytování
 • zábrany